Продават гигант от времето на соца

Продават гигант от времето на соца

Пореден опит за продажба на имотите на обявеното в несъстоятелност шивашко предприятие „Пионер” в Бяла Слатина прави синдик. Сделките се ръководят от Росица Томова, която продаде бившия торов гигант „Химко” във Враца. В две процедури са разпределени сгради, които са ползвани за офиси и цехове за производство. Едната е обявена за 21 936 лева, а за другата ще се търси купувач, който да предложи 64 272 лв.

Съгласно закона задатъкът е в размер на 10% от началната цена. Кандидат-купувачите могат да получат информация и да прегледат книжата в канцеларията на синдика, а огледът на включените за продажба активи се извършва в Бяла Слатина след предварителна заявка. За купувач се счита този, който е предложил най-висока цена.

Запознати припомнят, че преди години от завода в Бяла Слатина са излизали лъскави тоалети не само за България, но и за чужбина. Заводът “Пионер” е бил най-големият и за детско-юношеско облекло. Преди около 10 г., малко преди да хлопне врати, предприятието бе обект на редица проверки заради множество сигнали за нарушения.




2019-01-03 14:00:15