Спират тока във Врачанско

Спират тока във Врачанско

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 - 30 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ВРАЦА  

Дата/период  Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Бяла Слатина  

На 27.09.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Бъркачево: 9-ти Май, 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Безименна, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Димитър Благоев, Дружба, Здравец, Кирил и Методий, Любен Каравелов, Маршал Толбухин, местност Вутов Геран, местност Криволя, местност Фазанарията, Никола Вапцаров, Опълченска, Райко Даскалов, Роза, Скът, Странджа, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Шипка, Юрий Гагарин

На 25.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Бяла Слатина: Агиното Бранище

На 27.09.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Враняк: Байкал, Божур, Вежен, Вихрен, Волга, Ген. Столетов, Дружба, Ивайло, Иван Стаменов, Карл Маркс, Ком, Лало Цолов, Люляците, Мак, Марко Вутков, Мир, Мургаш, Наса Христова, Никола Вапцаров, Оборище, Одрин, Орешака, Орлин Василев, Павел Стефанов, Петко Дочев, Петър Филев, Пирин, Радецки, Рашов Дол, Рила, Роза, Росица, Русалка, Скът, Солун, Стопански Двор, Странджа, Тракия, Хан Аспарух, Цар Калоян, Шар Планина

На 27.09.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Върбица, Общ. Враца: Аврам Митев, Александър Стамболийски, Арда, Бачо Киро, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Недков, Вела Пеева, Витоша, Волга, Вълчо Химирски, Ген. Гурко, Ген. Столетов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Маринков, Д-Р Петър Берон, Драва, Дунав, Захари Стоянов, Здравец, Иван Нивянин, Искър, Люлин, Маршал Толбухин, местност Бриша Ушите, Никола Ценов, Панайот Волов, Петко Р. Славейков, Петър Николов, Стара Планина, Стефан Караджа, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветко Христов Иванов, Юрий Гагарин

На 27.09.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Габаре: Акация, Белия Път, Бенчо Бенчев, Борова, Брод, Вацина Пътека, Веслец, Виктор Нетов, Воденицата, Водотечна, Габар, Гаврил Генов, Георги Димитров, Детски Мир, Дреновица, Дунав, Дядо Вълко, Езерна, Иван Батьов, Иглика, Извор, Искър, Калето, Кокиче, Лозарска, Любен Каравелов, Люлин, Люляк, Мадара, Мир, Морава, Одрин, Петко Лалов, Петър Недялков, Петър Стаменов, Росица, Синчец, Скала, Средния Връх, Стефан Караджа, Тлаченски Път, Тодор Дончов, Тодор Павлов, Тома Николов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Цар Самуил, Цено Начев, Череша, Чечера, Шипка

На 27.09.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Комарево, Общ. Бяла Слатина: Месност Врачанка

На 27.09.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Попица: Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бачо Киро, Васил Априлов, Васил Друмев, Васил Левски, Витоша, Воден, Възраждане, Ген. Гурко, Ген. Скобелев, Ген. Столетов, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Д-Р Петър Берон, Дебър, Добруджа, Драва, Дунав, Дъбрава, Искър, Кирил и Методий, Кръстовище Х. Димитър и Г. Бенковски, Люляк, Марин Дринов, Месност Под Село, Милин Камък, Октомври, Охрид, Паисий Хилендарски, Пали Лула, Петко Р. Славейков, Пирин, Поп Харитон, Рила, Свобода, Север, Скът, Софроний Врачански, Стоян Калъчев, Странджа, Струма, Съединение, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Ценов, Христо Шабански, Цар Иван Шишман, Шипка, Янтра

На 27.09.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Соколаре: Баба Тонка, Бачо Киро, Бук, Васил Левски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Дунав, Иван Вазов, Иван Нивянин, Илия Мусков, Кокиче, Кочо Чистеменски, Крум Беличовски, Любен Каравелов, Неофит Рилски, Паисий Хилендарски, Петко Коташки, Светослав Обретенов, Стефан Караджа, Стоян Йончев, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Асен, Цар Борис I-ви, Цар Калоян, Цар Симеон I-ви, Чавдарци, Шипка, Юрий Гагарин

На 27.09.2018 г. /09:45 - 16:00 ч./ -  Попица: Ангел Кънчев, Васил Левски, Възраждане, Георги С. Раковски, Д-Р Петър Берон, Добруджа, Дунав, Дъбрава, Кирил и Методий, Милин Камък, Паисий Хилендарски, Пирин, Свобода, Скът, Стоян Калъчев, Странджа, Съединение, Христо Ботев, Христо Ценов, Христо Шабански, Цар Иван Шишман, Янтра

На 28.09.2018 г. /09:30 - 13:00 ч./ -  Бяла Слатина: Акация, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Васил Петлешков, Д-Р Петър Берон, Димитър Благоев, Дунав, Захари Стоянов, Здравец, Златия, Иванчо Съйнов, Климент Охридски, Ком, Крайбрежна, Кръстовище Рила и Здравец, Латинка, Ломска, Любен Каравелов, местност Край Града, местност Скотовъден Дол, Мизия, МТП 2, Пирин, Рила, Родопи, Росица, Сердика, Сладница, Солунска, Стара Планина, Струга, Тп 1, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум

Община Враца  

На 25.09.2018 г. /09:15 - 11:15 ч./ -  Враца: Блокове на Противочумен Инст. , Хранително-Вкусова Зона

На 25.09.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Враца: Антим I-ви, Петропавловска, Христо Ботев

На 26.09.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Враца: Васил Кънчов, Източна Промишлена Зона, Самуил

На 26.09.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Враца: Индустриална

На 26.09.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Враца: Ген. Леонов

На 27.09.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Враца: Георги Апостолов, Източна Промишлена Зона

На 27.09.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Враца: Георги Апостолов

На 28.09.2018 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Враца

Община Криводол  

На 25.09.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./   За периода 25-27.09.2018 г. /09:45 - 16:15 ч./ -  Власатица: Александър Стамболийски, Байкал, Витоша, Волга, Георги Димитров, Димитър Благоев, Калиакра, Ленин, Маршал Толбухин, Радецки, Христо Ботев

На 25.09.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./   За периода 25-27.09.2018 г. /09:45 - 16:15 ч./ -  Криводол: Васил Левски, Райко Даскалов, Томин Мост

На 28.09.2018 г. /09:20 - 09:50 ч./ -  Ботуня: 9-ти Септември, Арда, Божур, Бузлуджа, Витоша, Волга, Георги Димитров, Драва, Дружба, Кокиче, Крайбрежна, Мургаш, Опълченска, Плиска, Спортна, Хан Аспарух, Шипка, Янтра

На 28.09.2018 г. /09:20 - 09:50 ч./ -  Главаци: 23-ти Септември, Ален Мак, Байкал, Батак, Бачо Киро, Безименна, Божур, Ботуня, Вит, Волга, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иглика, Йордан Стоянов, Кокиче, Лена, Ленин, Люлин, Малчика, Марица, Мирон Георгиев, Мургаш, Роза, Сердика, Славчо Конов, Стопански Двор, Стоян Якимов, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон I-ви

На 28.09.2018 г. /09:20 - 09:50 ч./ -  Големо Бабино: Александър Стамболийски, Борис Станчев, Ботуня, Волга, Георги Димитров, Д-Р Антон К. Тодоров, Здравец, Плиска, Поп Петър Тунчов, Речка, Рила, Роза, Руен, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Христо Ботев, Чапаев, Шипка

На 28.09.2018 г. /09:20 - 09:50 ч./ -  Краводер: 23-ти Септември, 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Ален Мак, Байкал, Безименна, Божур, Ботуня, Бузлуджа, Васил Левски, Вежен, Витоша, Вихрен, Волга, Гаврил Генов, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги Кирков, Димитър Благоев, Дружба, Еделвайс, Елин Пелин, Замфир Попов, Здравец, Ивайло, Иглика, Кирил и Методий, Кокиче, Комсомолска, Малчика, Мир, Никола Марков-Колката, Николай Хайтов, Октомври, Път Е 79, Роза, Росица, Русалка, Тинтява, Цар Калоян, Шипка

На 28.09.2018 г. /09:20 - 09:50 ч./ -  Криводол: местност Мътница, Христо Смирненски

На 28.09.2018 г. /09:20 - 09:50 ч./ -  Пудрия: 23-ти Септември, Ален Мак, Арда, Байкал, Батак, Бистрица, Божур, Ботуня, Бузлуджа, Васил Левски, Вежен, Витоша, Вихрен, Георги Димитров, Дружба, Еделвайс, Здравец, Калиакра, Кокиче, Ком, Куманица, Лале, Леденика, Люляците, Марица, Мир, Митко Палаузов, Пирин, Радецки, Родопи, Роза, Росица, Сердика, Спортна, Средец, Средна Гора, Стара Планина, Стопански Двор, Цар Калоян, Шипка

Община Мездра  

На 28.09.2018 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Враца: Авлига

На 28.09.2018 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Мездра: Жп Район, Лещака, Път Враца-Мездра, Христо Ботев

На 28.09.2018 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Моравица, Общ. Мездра: Аламан, Александър Стамболийски, Бачо Киро, Беласица, Божур, Васил Коларов, Васил Левски, Витоша, Гаврил Генов, Георги Димитров, Емил Марков, Зелена Поляна, Иван Нивянин, Иглика, Искър, Кирил и Методий, Кокиче, Леденика, местност Макрешица, Минзухар, Никола Вапцаров, Околчица, Средна Поляна, Старата Воденица, Страхил Войвода, Теменуга, Тотка Илиева, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Хъшове, Шипка, Юшан

На 28.09.2018 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Паволче: 120 М/У Кв. 29 и Кв. 41, XXV-1, Александър Стамболийски, Батак, Безименна, Вежен, Веслец, Вихрен, Георги Бенковски, Драва, Дружба, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ильо Войвода, Йолковица, Казашка, Камарата, Княз Дондуков, Кокиче, Ком, Кракра, Купена, Люлин, Мадара, местност Бучил Имот 152002, Мир, Мургаш, Мусала, Оборище, Одрин, Околчица, Перущица, Погледец, Преслав, Станке Димитров, Струма, Тракия, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Калоян, Шар Планина, Шипка

На 28.09.2018 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Руска Бела: местност Буешко Езеро, местност Садината

На 28.09.2018 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Челопек: V Кв. 41, Александър Стамболийски, Ален Мак, Амур, Баба Илиица, Безименна, Г. Генов, Георги Бенковски, Д. Благоев, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Йолковица, Кокиче, Люляк, Марин Тошев, местност Входа на Селото, Мир, Никола Марков-Колката, Никола Петков, Околчица, Орешака, Плиска, Погледец, Ропотамо, Русалка, Спортна, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Калоян

Община Мизия  

На 26.09.2018 г. /08:45 - 13:00 ч./ -  Гложене, Общ. Козлодуй: 8-ми Март, Александър I-ви, Александър Стамболийски, Безименна, Бели Брег, Братя Миладинови, Васил Друмев, Видин, Вит, Витоша, Георги С. Раковски, Драва, Дунав, Иван Вазов, Иван Димитров, извън регулацията, Йонко Милев, Йордан Юнчев, Ленин, Марица, Маршал Бирюзов, Минзухар, Мир, Никола Вапцаров, Оборище, Огоста, Петко Р. Славейков, Погранична, Роза, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Яким Деспотов

На 26.09.2018 г. /08:45 - 13:00 ч./ -  Мизия: Бузлуджа, Здравец, Илия Байрамов, Ком, Кузман Янкулов, Лиляна Димитрова, Люлин, Петко Йотов, Сергей Румянцев, Струма, Тодор Каблешков, Юрий Венелин, Янтра

На 26.09.2018 г. /08:45 - 13:00 ч./ -  Оряхово: Йордан Йонов

На 26.09.2018 г. /08:45 - 13:00 ч./ -  Сараево: Бачо Киро, Безименна, Васил Левски, Елин Пелин, Иван Вазов, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 26.09.2018 г. /08:45 - 13:00 ч./ -  Хърлец: 9-ти Септември, Августа, Безименна, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Иван Нивянин, Йорданка Чанкова, Калето, Кап. Петко Войвода, Кирил и Методий, Кольо Фичето, Морава, Мусала, Пейо Яворов, Хаджи Димитър, Яне Сандански

На 27.09.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Крушовица, Общ. Мизия: 213031, М. &Quot;Гладно Поле&Quot;

На 27.09.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Софрониево: Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Антим I-ви, Асен Златаров, Беласица, Бор, Боровец, Бузлуджа, Васил Воденичарски, Васил Левски, Веслец, Въртопа, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Димитров, Георги Михайлов, Георги С. Раковски, Гладно Поле, Гъмза, Дафинка Чергарска, Дълбока Падина, Еделвайс, Екзарх Йосиф, Елин Пелин, Звезда, Ивайло, Иглика, Камчия, Кирил и Методий, Коста Нинов, Лазар Драйчев, Лъката, Малчика, местност Селскостопански Двор, Митко Палаузов, Морава, Мусала, Оборище, Огоста, Одрин, Околчица, Оряховска, Павлова Могила, Пеньо Пенев, Петко Р. Славейков, Пирин, Плиска, Позитано, Преслав, Радецки, Рашово Бърдо, Рила, Родопи, Роза, Роза Димитрова, Русалка, Светлина, Софроний Врачански, Средна Гора, Стара Планина, Странджа, Стубел, Сърбеница, Трудовец, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Цар Калоян, Цола Драгойчева, Чучулига, Шипка, Янтра

Община Оряхово  

На 25.09.2018 г. /08:00 - 18:00 ч./ -  Оряхово: Бататовец, Бузлуджа, Бузлуджа, Димитър Благоев, Драгоман, Проф. Цеко Торбов, Средец, Топ Баир, УПИ XXVIII Кв 33, Чорбаджи Цеко Вълчев

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
2018-09-21 10:40:31