Телеком вдига съоръжения във врачанско село

Телеком вдига съоръжения във врачанско село

Стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения ще бъдат изградени в землището на врачанското село Згориград. Безсрочното право на строеж върху поземления имот в горската територия – публична държавна е учредено с решене на Правителството. Имотът, с площ 399 кв. м, се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Враца“ към ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца.

„Теленор България“ ЕАД ще заплати по сметката на ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца цена за учредяване безсрочно право на строеж в размер на 4 476,80 лева. По сметка на Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,54 лева.
2018-09-19 13:50:37