Събират идеи за бъдещата визия на Враца

Събират идеи за бъдещата визия на Враца

Обществен дарителски фонд е регистриран във Враца. Целта му е да изработи проект за развитието на Враца. Ако той е успешен от Фондация „Америка за България” ще отпуснат 150 хил. лв. за осъществяването и реализацията на идеята. От фондацията разчитат основно на младите хора и администрацията. Това стана ясно на провеждащата се днес във Враца конференция на бъдещето на тема „Визия за Враца – общност на младежта и туризма”. Организатор на проявата е „Америка за България”, по съвместна инициатива на фондацията и активни граждански групи от града.

Целта на форума е, присъстващите да формират конкретни стъпки и инициативи, свързани с младите хора и привличането на туристи, които да реализират заедно. Конференцията бе открита от заместник-кмета Мария Попова, която поздрави организаторите на проявата.

„От името на кмета Калин Каменов ви приветствам за вашата креативност и гражданска позиция. Надявам се, заедно да реализираме проекти, които да бъдат устойчиви във времето и да допринесат за развитието на града. Пожелавам ви ползотворна работа и успех на конференцията“, каза още при откриването на форума заместник-кметът.

Участници в събитието, което ще продължи и в събота, са представители на различни сфери – образование, култура, спорт, бизнес, неправителствен сектор и администрация. В рамките на двата дни те ще обсъдят и споделят идеи и насоки за общностно развитие на града през следващите няколко години.

 


2
2


2018-06-29 10:37:58