Отпускат еднократна помощ на първолаци

Отпускат еднократна помощ на първолаци

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2018/2019 г. ще бъде 250 лв. Това реши на свое заседание правителството.

Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Очаква се да бъдат подкрепени около 46 000 деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средният месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. За 2018 г. той е увеличен.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.
2018-06-20 11:02:26