Прокуратурата започва проверка за знаци и маркировка

Прокуратурата започва проверка за знаци и маркировка

Прокуратурата започва проверка за знаци и маркировки по пътищата. Инспекцията е възложена на Агенция „Пътна инфраструктура" за републиканските пътища и на кметовете на общини за общинските пътища, съобщиха от държавното обвинение.

Целта на проверката е дали се спазват разпоредбите в Закона за пътищата и подзаконови нормативни актове - Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, и Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и др., както и дали има  съответствие на пътната маркировка с нормативните условия.

Освен това,  другата цел на проверката е дали се осигуряват необходимите предпоставки за безопасно и удобно движение по републиканските и общинските пътища, особено в летния период на засиленото им използване.

Срокът за извършване на проверката е двумесечен и през месец юли във ВАП трябва да се получи обобщена информация, включваща констатирани нарушения, предприети действия, издадени актове.
2018-05-21 13:36:45