Разследват още 13 болници за безстопанственост

Разследват още 13 болници за безстопанственост

Разследванията на прокуратурата за болниците във Враца и Ловеч продължават. Това обяви главния прокурор Сотир Цацаров. Отделно от това държавното обвинение е образувало нови 13 досъдебни производства за безстопанственост в болници в страната. Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди всички разследвания за безстопанственост в болниците да се ръководят от Софийска градска прокуратура и да се разследват от следователи от Национална следствена служба, съобщиха от Прокуратурата.

В края на миналата година Цацаров разпореди проверка на ГД „Национална полиция“ и Министерство на здравеопазването във всички държавни и общински болнични заведения, сключили договори в нарушение на Закона за лечебните заведения, договори за съвместна дейност с други лечебни заведения, договори за наем на помещения и апаратура и др.

Проверени бяха 329 договори, сключени от държавните и общински лечебни заведения на територията на страната.

На 15 март прокурори от Върховна касационна прокуратура образуваха досъдебни производства за безстопанственост в „УМБАЛ – Бургас“, гр. Бургас АД ; „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. Велико Търново; „МБАЛ- Попово“ ЕООД гр. Попово; „МБАЛ Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали; „МБАЛ Благоевград“АД гр. Благоевград и „МБАЛ Русе“ АД гр. Русе. На следващия ден по изпратени от ВКП материали, Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство за безстопанственост в УМБАЛ „Н.И. Пирогов“.

През месец април 2018 г. приключи и възложената на Министерство на здравеопазването проверка и изготвеният доклад от МЗ, съдържащ констатациите от извършени проверки от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Звено „Вътрешен одит“ на МЗ постъпиха в прокуратурата. Във вторник прокурори от Върховна касационна прокуратура са образували 13 досъдебни производства за безстопанственост в следните болнични заведения:

 - „ Пета многопрофилна болница за активно лечение – София, ЕАД гр. София – в периода 2016г. до настоящия момент;

 - „УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД София – в периода2016г. до настоящия момент ;

 - „СБАЛО проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД София- в периода 26.01.2012 г. до настоящия момент;

 - „УМБАЛ „Света Анна – София“ АД – в периода 14.12.2010г. до настоящия момент;

 - „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин –в периода 17.09.2014 г. до настоящия момент;

 - „МБАЛ „Свети Иван Рилски“ АД, гр. Разград -в периода 16.02.2015 г. до настоящия момент;

 - „УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр.Стара Загора- в периода 01.02.2011г. до настоящия момент;

 - „МБАЛ – Търговище“, гр. Търговище –в периода 2016г. до настоящия момент;

 - „МБАЛ – Хасково“, гр. Хасково- в периода 10.12.2015г. до настоящия момент;

 - „МБАЛ – Шумен“, гр. Шумен – в периода 2016 г. до настоящия момент;

 - „СБАЛИПБ проф. Иван Киров ЕАД“ гр. София –в периода 01.04.2015г. до настоящия момент;

 - „СБАЛХЗ – ЕАД – София - в периода 01.11.2012 г. до настоящия момент;

 - „МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД София- в периода август 2014 г. до настоящия момент.

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди разследването да се извършва от следователи от Национална следствена служба, предвид изключителна фактическа и правна сложност на делата.
2018-04-27 13:31:03