Събират извънредно съветници заради болницата

Събират извънредно съветници заради болницата

Общинският съвет във Враца се събира на извънредна сесия днес. Първа точка в дневния ред е определяне начина на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев”. Форумът е свикан за 30 април тази година. Местните парламентаристи ще упълномощят врачанският градоначалник Калин Каменов, като представител на община Враца в общото събрание да гласува „за” по заложените точки в дневния ред на болницата. Освен, че ще приеме доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за миналата година, Калин Каменов ще одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Отделно от това кметът ще даде положителния си вот за освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през изминалите 12 месеца. На предстоящото общо събрание ще се избере и регистриран одитор за тази година.

На днешната извънредна сесия общинските съветници ще упълномощят кметът Калин Каменов да гласува „за” промяна в директорския съвет, определяне на мандата на новоизбрания съвет, както и на възнагражденията на членовете на управата на лечебното заведение.

 

 

 

 
2018-04-12 11:05:03