Наказаха съдия с условна присъда

Наказаха съдия с условна присъда

Шест месеца условна присъда е наложена на бившата видинска съдийка Анелия Рашева. Тя бе изправена на подсъдимата скамейка за престъпление по служба. Решението е на Софийския градски съд.

По обвинителен акт на прокурор от Специализирано звено "Антикорупция" – СГП, градският съд призна Рашева за виновна в това, че в периода от 20 март 2009 г. до 27 април 2009 г. във Видин в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - съдия в Районен съд - Видин, нарушила служебните си задължения, визирани в чл.9, ал.1 от Закона за съдебната власт и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в увреждане на законосъобразното и нормалното протичане на съдопроизводството, сериозно накърняване на авторитета на съда и намаляване на доверието на обществото във функционирането на съдебната система. Според състава на СГС, председателстван от съдия Андрей Ангелов, в инкриминирания период съдия Рашева, в нарушение на служебните си задължения относно случайния избор е взела за разглеждане и решаване като съдия-докладчик искова молба с Вх. № 2802/2009 г. по описа на Районен съд - Видин, която съгласно програмата за случаен избор е била разпределена на друг съдия - съдия-докладчик Даниел Димитров при РС- Видин.

Ищец по молбата бил близък приятел на съдия Рашева, който преди това споделил с нея, че има да получава дадени от него пари на заем в размер на 1000 лева от друго лице, но при консултация с адвокати разбрал, че вземането му било погасено по давност. Съдия Рашева  предложила на приятеля си да му помогне, като започнала да му дава консултации за отправяне на нотариална покана, а в последствие и за изготвяне на искова молба до Районен съд – Видин. Обещала на приятеля си и да реши лично делото. По изготвена по указания на съдия Рашева искова молба било образувано гр.д. № 484/2009 г. по описа на РС-гр.Видин. В нарушение на закона Рашева взела исковата молба, подменила протокола за случайно разпределение на делото и започнала да го разглежда. В периода на висящност на производството, синът на ответника по делото се разплатил с приятеля на Рашева, който поради това подал молба за прекратяване на производството и Рашева го прекратила. Целта на подсъдимата съдия Рашева е била да се облагодетелства приятеля си с 1000 лева, което и постигнала, извършвайки престъпление по служба.

През 2013 година съдия Рашева бе отстранена временно от длъжност до приключване на наказателното производство срещу нея. На 21 ноември м.г. съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането й да бъде възстановена на длъжността си в РС-Видин.

Анелия Рашева бе разследвана от Националната следствена служба и за престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, образувано на 15 октомври 2015 г.
2018-04-10 10:46:38