Успешна 2017 г. отчита Северозападно държавно предприятие

Успешна 2017 г. отчита Северозападно държавно предприятие

Успешна 2017 г. отчита в навечерието на традиционната Седмица на гората колективът на Северозападно държавно предприятие /СЗДП/, чието седалище е във Враца. То обхваща горски територии от 6 области и включва дейността на 21 Държавни горски стопанства  и 2 Държавни ловни стопанства.

Общата площ на СЗДП е 1 961 426 ха,от които 512 022 ха  горски територии , а  от тях 289 732 ха са държавна собственост. Преобладаващата част от горите на територията на предприятието са широколистни. С най–голямо участие са дъбовите и буковите гори.

През 2017 г. на територията на СЗДП-Враца са залесени 3385 дка с тополи, акация, зимен дъб, цер, благун и други видове и е извършена почвоподготовка на 3 042 дка. 619 хиляди са произведените фиданки за залесяване. Предприятието е изпълнило производствените си и финансови резултати през миналата година.

През настоящата 2018 г. ще се осъществи подготовка на 2 513 дка и залесяване на 2 632 дка с широколистни видове дървета. В разсадниците на територията на СЗДП – Враца ще се произведат 763 000 броя фиданки за залесяване.

Опазването на горските територии се осъществява от 23 мобилни контролни екипи. Служителите от Централното управление на СЗДП ДП - Враца дават постоянно дежурство на тел. 112, на който се приемат сигнали за незаконна сеч и лов, превоз на дървесина, палежи и други нарушения на територията на горите.

          Друга основна задача на СЗДП , е усвояването на пострадалата дървесина от природни бедствия и корояди. Също така голямо внимание се отделя на мерките за превенция и борбата с насекомните вредители и гъбни заболявания.

          Вече стартираха електронните търгове за продажба на дървесина от СЗДП за 2018 г. Въвеждането на електронната търговия дава възможност да се разшири обхватът на участниците, обективна и прозрачна оценка на офертите и създава по-добра конкурентна среда.

          Чрез използване на модерна техника и прилагане на нови технологии в дърводобива и лесокултурната дейност се увеличава производителността на труда, с цел повишаване конкурентността на вътрешния и международните пазари.

          СЗДП – Враца се стреми да увеличи възможностите за нови инвестиции и отделяне на повече средства за опазването на горските територии.

Тази година честванията по повод Седмицата на гората ще започнат на 2 април и ще поставят акцент върху залесяването, децата и Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това съобщиха за „Враца днес“ от северозападното горско предприятие. „Гората и децата на България за бъдещето на зелена Европа“ – това е мотото, под което ще премине традиционната Седмица на гората тази година.

В Мездра ученици и пожарникари ще извършат залесяване на фиданки в горска територия. Във Враца с подобна дейност на 3 април ще се захванат студенти от специалност „Педагогика“ и експерти от ПП „Врачански Балкан“.  В Берковица и Вършец ще бъдат предоставени безвъзмездно фиданки за озеленителни мероприятия. Във Видин ученици ще залесяват в градските паркове, а в Монтана организират беседи с младежи под мотото „Българската гора – красива и неповторима, ще я обичаме и ще се грижим за нея“. В парка „Централно дере“ ще залесяват ученици и експерти от общинската администрация в Оряхово.  Традиционно в периода регионалните горски предприятия във Враца, Мездра и Берковица съвместно с природния парк „Врачански Балкан“  ще проведат горски празник под мотото „Лесовъд за един ден“. Мястото на провеждане на събитието е комплекс „Вестителят“ на Хижата. По време на празника, който ще започне от 10 ч. на 11 април, ще бъдат организирани интерактивни игри за децата, чрез които те ще могат да научат повече за лесовъдската професия, горските екосистеми и за опазването на горите. По традиция в рамките на Седмицата на гората ще бъдат връчени наградите „Лесовъд на годината“, „За цялостен лесовъдски принос“ и „Горски стражар на годината“.

 

 
2018-04-02 08:37:18