Врачански фирми не искат ремонт за над 1 млн. лв.

Врачански фирми не искат ремонт за над 1 млн. лв.

Нито една врачанска фирма не е проявила интерес към обществената поръчка за ремонт и цялостно обновяване на ДГ „Знаме на мира” във Враца. За участие в надпреварата документите си са подали общо 3 дружества. Това са „Родис – Р” ЕООД и варненските дружества „Панов” и „Кар строй”. На отварянето на офертите днес присъстваше само представител на „Панов” ЕООД. Очаква се специална комисия към общинската администрация с председател Марио Милов да обяви ценовите оферти на кандидатите. Дружеството, предложило най-изгодна цена ще бъде и победител в надпреварата.

След финализирането на процедурата се очаква да стартира цялостен ремонт и обновяване на ДГ „Знаме на мира”. Освен подмяна на дограмата ще се извърши топло и хидро изолация на покрива, топлоизолация на външните стени и боядисване. Ще бъде подменена настилката, ВиК, ел. инсталацията, ОВ и въртикалната планировка. Отделно от това ще бъдат изградени шест детски площадки с ударопоглъщаща настилка и оборудвани с нови детски съоръжения, градински пейки и кошчета за отпадъци. Дворното пространство ще бъде озеленено и залесено. Дейностите ще бъдат извършени по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции, във връзка с реализацията на проект по ОПРР”.

В ремонтните дейности ще бъдат вложени средства в размер на малко над един милион лева без ДДС. 

 

 
2018-03-21 11:23:17