Забраниха брането на червен божур във Врачанско

Забраниха брането на червен божур във Врачанско

Mеждуведомствена комисия разпредели квотите от лечебни растения под специален режим за област Враца. Заседанието се проведе в Регионалната инспекция по околната среда и водите. В нея участваха експерти от екоинспекцията, представители на общините, Регионалната дирекция по горите - Берковица и Държавни горски стопанства от областта. За територията на област Враца са отпуснати и разпределени 500 кг цвят червен божур, 500 кг цвят лечебна иглика и 1000 кг стрък лечебен ранилист между петима билкозаготвители на територията на областта, подали заявления до 31 декември 2017 г.

И през тази година мурсалския чай, наричан още пирински, е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна. Определени са допустими за събиране количества билки от 11 вида лечебни растения от естествени находища, извън територията на Националните паркове – лечебна иглика, червен божур, лазаркиня, лудо биле, лютива тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист, шапиче и др.

На територията на Врачанска област е забранено да се събира червен божур от находищата, намиращи се в защитените местности „Тепето“ в землището на гр. Криводол и „Коритата“ в землището на с. Софрониево, общ. Мизия.
2018-03-20 15:57:54