Санират 15 многофамилни жилища до края на годината

Санират 15 многофамилни жилища до края на годината

Работна среща, с цел координиране на действията при реализирането на проект  „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“ и „Проект 2“, събра експерти от Общината, представители на дирекция „Инспекция по труда“, ОП „БКС - Враца“, фирмите изпълнители и строителен надзор. На срещата бяха обсъдени организационните задачи преди стартирането на съществената дейност по строително-монтажните работи по 15-те блока, включени в Проект 1 и Проект 2.

На организационната среща бе посочено, че към момента има 7 разрешения за строеж, влезли в сила, а на 5 предстои това да стане. В тази връзка строителите трябва да изготвят графици за предстоящото монтиране на скелета на обектите, както и да се уточни поставянето на допълнителни контейнери за изхвърляне на строителните отпадъци.

Петнадесет са многофамилните жилищни сгради с до 35 апартамента, които ще бъдат санирани във Враца през 2018 г. Блоковете са част от Инвестиционната програма на Община Враца.

Двата проекта са насочени към подобряване на жилищните условия чрез внедряване на енергийно ефективни мерки в 15-те многофамилни жилищни сгради. С реализацията на проектите се очакват от 20 до 40% икономии на топлинна енергия за близо 250 домакинства в град Враца. Изпълнителите, които ще осъществяват строително-монтажните работи по „Проект 1“ и „Проект 2“ са съответно ДЗЗД „М-Билд Милениум“ – гр. София и ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД – Артис ЕООД“ – гр. София. Строителният надзор се осъществява от „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД – гр. София за „Проект 1“, а за „Проект 2“ от „Кодас Консултинг ЕООД“ - гр. София.
2018-02-13 15:13:23