„БУЛНЕД-АМД“ ЕООД повишава капацитета си

„БУЛНЕД-АМД“ ЕООД повишава енергийната си ефективност

Откриваща пресконференция по спечелен проект от бизнеса във Враца се проведе днес в областния център. Договорът е сключен на 20 ноември 2017 г. между фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД и Министерството на икономиката за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-3.001-0081-C01. Проект „Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на "БУЛНЕД-АМД" ЕООД“ съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г. е на обща стойност 1 452 930.00 лв., от които 1 023 637.00 лв. безвъзмездна финансова помощ и самоучастие в размер на 429 293.00 лв.

По време на пресконференцията управителя на фирмата разясни дейностите по проекта. В изпълнението е включено закупуване на 48-тонен верижен багер и самосвал с товароподемност 34 тона, ще се въведе и  сертифицира Система за управление на енергия (СУЕ) съгласно ISO 50001, което ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на производството и до намаляване на емисиите парникови газове изхвърляни в атмосферата.

С реализирането на проекта за 12 месеца „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД ще повиши енергийната си ефективност с 60% и ще увеличи печалбата с 12 - 15% на кубичен метър добит врачански варовик.


1


2018-02-06 15:19:23