Хайде пак! Пускат нов конкурс за Съвет на директорите на „РТВ – Вестител”

Хайде пак! Пускат нов конкурс за Съвет на директорите на „РТВ – Вестител”

Повторна процедура за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ – Вестител” във Враца обявяват до дни от Общинския съвет в града. Мотивът на ръководството на месния парламент, който е принципал на дружеството е, че до момента няма желаещи да се включат в процедурата. За първи път конкурс за избор на Съвет на директорите бе обявен на 10 ноември миналата година. След изтичането на законоустановения срок обаче нямаше желаещи. Това принуди Общинския съвет да удължи с 1 месец процедурата. Тук обаче ръководството на местния парламент отново удари на камък, тъй като желаещи пак не се явиха. Така процедурата се обявява наново за втори път.

Припомняме, че до процедурата се стигна след като на заседание на Общинския съвет местните парламентаристи единодушно приеха подадените оставки от досегашния Съвет на директорите. Новоизбраният шефски борд, който ще бъде от трима човека ще управлява дружеството за срок от 3 години.

Минималните изисквания към кандидатите, участващи в процедурата е да са дееспособни физически лица, да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър”, придобита  в едно от следните професионални направления: икономическо,  инжeнерно-техническо, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани.
2018-01-30 09:35:23