Депутати призоваха за адекватност в образованието

Депутати призоваха за адекватност в образованието

Демографската катастрофа, миграцията и икономическото състояние на Врачанска област доведоха до отлив, както на средни технически кадри, така и на висококвалифицирани специалисти. Чувства се дефицит в почти всички сфери. Това обявиха депутатите от БСП Николай Иванов и Иван Генов. Скоро проблемът с намиране на работници ще бъде още по тежък. Но, ако дефицитите в търговията, строителството, ресторантьорството до известна степен могат да се преодолеят чрез курсове, преквалификации и извънучилищни форми на подготовка, то за професиите, които изискват целенасочена и продължителна подготовка, това е трудно постижимо. През последните седмици ясно бяха огласени мненията на всички заинтересовани страни, административни органи, бизнес, ученици, родители, учители. Видимо е, че проектът за държавен план-прием за следващата учебна година 2018/2019 в община Враца, насочвайки се изцяло към професионалното образование, поставя под съмнение развитието на гимназиалното профилирано обучение. Сериозното намаляване на приема в Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ и в Средно училище „Христо Ботев“, които традиционно подготвят ученици за университетите, в бъдеще ще създаде трудности при намирането на кадри във важни за цяла Врачанска област професии. Има нужда и от лекари, юристи, учители, икономисти, научни работници, и ситуацията се задълбочава, тъй като в посочените сфери, заетите кадри застаряват. Особено в сферите на образованието и здравеопазването. Всички тези констатации формират у нас становището, че план-приемът за следващата учебна година трябва да бъде съобразен с нуждите от кадри във всички обществени сфери. Призоваваме за адекватно решение, което да даде шанс и за бизнеса, но и за професиите в публичната сфера. Нека намаляването на профилираните паралелки да бъде плавно и в ППМГ, и СУ „Хр. Ботев“ да бъде с по една по-малко, в сравнение с миналата година, категорични са народните представители от БСП. 
2018-01-25 09:55:36