Актуализират таксите за детските градини и ясли

Актуализират таксите за детските градини и ясли

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

С предлаганото изменение на Наредбата се предвижда актуализация на цените на таксите за детски ясли и градини и цените на услуги, предлагани на населението на община Враца.

Обществената консултация ще се проведе на 29 януари 2018 година, от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане. Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.




2018-01-18 14:26:04