Галина Евденова, началник на РУО-Враца: Промяната е наложителна

Галина Евденова, началник на РУО-Враца: Промяната е наложителна

Г-жо Евденова, наложително ли е да се намалят профилираните паралелки във Враца?

Крайно наложително. Ако не го направим, няма да можем да попълним професионалните направления, които създадохме с толкова усилия. Това е искането и на бизнеса – да генерираме повече подготвени кадри.

Директори на професионални гимназии обаче са против.

Няма значение кой е против, това трябва да се случи.

Означава ли намаляването на приема в профилираните гимназия задължителен трансфер на ученици към професионалните направления в града?

Би трябвало да се получи един подбор. Когато ученикът не успее да се пребори с конкуренцията за място в останалите профилирани паралелки, той ще трябва да се преориентира.

В какви срокове ще бъде обсъден и приет план-приемът след 7-и клас?

Процедурата е дълга. До 15 януари директорите трябва да съгласуват с кмета своите предложения за прием от септември. След това документите идват при мен. Аз ги съгласувам с комисията в областна администрация, след което ги подаваме в МОН. Там експертите обсъждат предложението и решават. Накрая министърът утвърждава годишния план-прием.
2018-01-12 14:44:21