Ремонтират сградата на Езиковата гимназия

Ремонтират сградата на Езиковата гимназия

Вътрешен ремонт ще бъде направен  на сградата на Профилираната езикова гимназия „Йоан Екзарх” във Враца. В дейностите ще бъдат вложени средства в размер на 125 059 лв. без ДДС. Освен цялостно пребоядисване на сградата предстои да бъде сменена дограмата и ОВ инсталациите. За целта от ръководството на елитната гимназия вече са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите. Участникът, предложил по-висока цена от обявената за максимално допустима стойност за поръчката ще бъде отстранен от последващо оценяване и класиране.

Крайният срок за подаване на документи за участие в процедурата е 26 януари тази година.

 
2018-01-12 14:04:00