Бизнесът във Враца умира без кадри

Бизнесът във Враца умира без кадри

„В региона има необходимост от засилено професионално обучение. Ние подкрепяме изграждането на работеща информационна система между всички заинтересовани страни, както и партньорството между тях при изпълнението на поставените стратегически дългосрочни и икономически краткосрочни цели в Северозападния регион“. Около това се обединиха от конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, чиито представители присъстваха на обсъждането на план-приема за следващата учебна година във Враца. Да изкажат своето мнение по темата възможност имаха управители и собственици на местни фирми, работодателски и браншови организации. Интересите и потребностите от кадри за членовете на КРИБ-Враца защитиха Пенка Петрова, Ивайло Гладнишки и Валери Ташев. На дискусията бе обсъдена необходимостта от увеличаване на броя на професионалните паралелки, поради факта, че бизнесът има нужда от определени професии. Представителите на бизнеса в града уточниха, че има фирми във Враца, които ще бъдат доведени до фалит, заради дефицит на обучени специалисти.

„Проблемът с липсата на кадри се задълбочава през последните години. Продължава да има текучество във фирмите. Не може да обучаваме само програмисти. Дефицитът на работници е във всички сфери. Няма заварчици, шлосери, стругари. Младите дори не са чували част от професиите, за които търсим хора. Бизнесът трябва да получи подкрепа от директорите на училища, които да адаптират специалностите спрямо търсенето. Учениците трябва от най-ранна възраст да бъдат подпомагани в избора им на бъдеща професия. Бизнесът е готов да посреща ученици, да им показва начина на работа и условия, но за да се случи това трябва да бъдем чути“, каза за „Враца днес“ председателят на КРИБ-Враца Пенка Петрова.

Тя изрази своите надежди предложенията за засиленото професионално обучение в региона да бъдат приети от представителите на училищата. В противен случай обезлюдяването на региона ще стане още по-осезаемо. Според Петрова при всички случай за един човек е добре да има завършена професия, която рано или късно би могла да му носи препитание, независимо къде ще продължи висшето си образование.

По време на срещата, свързана с план-приема представителите на бизнеса предложиха дори  финансова подкрепа на учениците стига да останат да работят след това тук. В същото време ако учебните заведения осигуряват кадри на бизнеса ще получават стимули от него, като целта е ползотворна, съвместна работа и за двете страни.


1


2018-01-12 13:43:00