Одрусаха с повторна глоба строителна фирма

Одрусаха с повторна глоба строителна фирма

С 5 хил. лв. е санкционирана строителна фирма, извършваща саниране на сгради във Враца. Глобата е за повторно нарушение от страна на работодателя. След извършена проверка от страна на Инспекцията по труда е установено, че на обектите на дружеството са наети хора без трудови договори. Персонал без трудово-правни взаимоотношения с работодателя е засечен в още 3 строителни фирми и толкова на брой дружества в сферата на производството на хляб и закуски. Общият брой на съставените актове за административни нарушения са 20. Седем от тях са за работа без трудов договор. Събраната сума от актовете възлиза на 23 400 лв. Влезлите в сила наказателни постановления са 17, за сумата от 15 000 лв. Това обяви директорът на Инспекцията по труда Румен Младенов.

Пълен график за проверките през следващата година на инспекцията вече е готов. Очаква се със старта на новата година ударно да бъдат проверявани новостроящите се сгради и сградите, включени по саниране. Инспекторите ще влизат и във фирмите, които са потенциални нарушители на нормите, свързани със заплащане труда на работещите и в обектите с трудов травматизъм, допълни Румен Младенов.

 
2017-12-18 16:00:33