БКС променя цените на услугите си

БКС променя цените на услугите си

Община Враца уведомява жителите, заинтересованите физически и юридически лица, че на 14 декември, от 17:00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца ще се проведе обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Проектът предвижда въвеждането на цени за нови услуги, предлагани на населението на община Враца от ОП „БКС“.

При регламентиране на цените на услугите, които ОП „БКС” предлага при осъществяване на дейностите, включени в предмета му, ще се постигне ефективност и устойчивост на управлението, информираност, яснота, отчетност и увеличаване на приходите в общинския бюджет, като в същото време се цели и достъпност за максимално широк кръг от групи – както за бизнеса така и за обикновените граждани на общината.
2017-12-14 11:45:28