Тубдиспансерът отваря вратите си

 Тубдиспансерът отваря вратите си

Седмица на отворени врати ще проведе Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания във Враца. В периода от 11 до 15 декември ще се извършва скрининг на риска от туберколоза чрез анкета, консултации, както и прегледи и допълнителни изследвания на съмнителни за туберколоза лица.

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот.




2017-12-05 10:19:50