Обновиха дворът на детска градина

Обновиха дворът на детска градина

Изцяло обновен е дворът на филиала на ДГ „Щастливо детство” във врачанското село Три кладенци. Гости на тържественото откриване на дворното пространство бяха експерти от РИОСВ във Враца и зам. кметът Петя Долапчиева. Децата от разновъзрастова група „Незабравка“, поздравиха гостите с нарочно подготвена програма от песни и танци.

Проектът „Зелено сърце“, финансиран от Националната кампания „Чиста околна среда – 2017“ на Министерство на околната среда и водите, осъществи ДГ „Щастливо детство“. Чрез дейностите по него е създадена подходяща образователно-възпитателна среда за формиране на позитивна нагласа към природата.

Обектът беше приет от врачанската екоинспекция без забележки.


1
2


2017-11-27 14:50:18