Ново оборудване и работни места във врачанска фирма

Ново оборудване и работни места във врачанска фирма

От септември 2016 г. врачанската фирма „Тимарк“ ЕООД работи по проекта „С нова професия – шанс за нова работа“, финансиран по процедурата „Ново работно място 2015” на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Благодарение на проекта осем работници, преди това безработни, в продължение на една година  се трудиха като автомонтьори в автосервиза на фирмата.

За да придобият нужната квалификация, работниците преминаха четиримесечен обучителен курс.  След успешно полагане на изпити по теория и практика на професията, те получиха свидетелства за втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника", специалност "Автотранспортна техника".

За новите работници фирмата e оборудвала изцяло нови работни места. С финансиране по проекта беше закупена необходимата техника – баланс машина за леки и лекотоварни автомобили, пневмохидравличен крик за тежкотоварни камиони и две машини за демонтаж и монтаж на гуми – една за леки и лекотоварни автомобили и втора - за товарни автомобили и индустриална техника, на обща стойност 39 084 лв.

Постигната е основната цел на проекта – да бъдат  създадени устойчиви работни места за безработни и неактивни лица от община Враца, като фокусът е върху лица, принадлежащи към специфичните уязвими целеви групи. Проектът даде възможност на такива хора да преминат обучение за придобиване на нова професия и да получат работа за минимум 12 месеца. За този период те получаваха възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност. След приключване на проекта четирима от назначените работници ще останат на работа в „Тимарк“ ЕООД за поне още една година.

Всичките индикатори за изпълнение на проекта  са изпълнени на 100%.

Проектът е на стойност 131 005 лв.,  от които 111354,25 лв. европейско и 19650,75 лв. национално съфинансиране и ще приключи на 30 ноември 2017 г. Заключителната пресконференция по проекта се проведе на 24 ноември в залата на ПЦ „Натура“.




2017-11-26 18:10:55