Само една банка в конкурса за болницата

Само една банка в конкурса за болницата

Само една банка остана в публичния конкурс за избор на финансов консултант за нуждите на многопрофилната болница във Враца. Обществената поръчка бе пусната повторно преди месец поради липса на интерес от страна на финансови институции преди това. Две са банките, които пожелаха да консултират МБАЛ „Христо Ботев“ за използване на финансови инструменти и продукти /депозити, кредити, разплащания към кредитори и други/. Това са Търговска банка АД и Общинска банка АД. Експертна комисия разгледа документите на кандидатите и установи, че при единия има несъответствие с условията на публичната процедура. Заради по-нисък от минимално изискуемия кредитен рейтинг „Търговкса банка“ АД остана извън състезанието. Така единствен кандидат за финансов консултант на болницата остана Общинска банка АД. От там са дали оферта на стойност 18 043 лв. Това е значително по-малко от прогнозната стойност на обществената поръчка, която възлизаше на малко над 24 300 лв. В момента комисията оценява кандидатурата на Общинска банка и предстои да се вземе решение дали точно тя ще управлява финансовите активи на дружеството.
2017-11-17 09:24:15