Ново двайсе! Губернатор върна решение на Общинския съвет

Ново двайсе! Губернатор върна решение на Общинския съвет

Преместването на пощата във врачанското село Бели извор е под въпрос. Причината за това е, че врачанския губернатор Малина Николова е върнала за ново разглеждане вече приетата докладна от местния парламент в града под Околчица. 

На последното заседание съветниците с пълно мнозинство приеха внесената докладна за предоставянето за безвъзмездно управление на комбинирана обществена сграда с площ от 62 кв.м. на „Български пощи” ЕАД в с. Бели извор. Недвижимият имот трябваше да е „в ръцете” на пощенската служба за срок от 10 г. Всички разходи, свързани с експлоатацията и поддръжката на обекта са за сметка на дружеството. Очаква се докладната да бъде внесена за ново разглеждане на следващо заседание на Общинския съвет във Враца.  

 

 
2017-11-14 16:22:06