БКС вкарва нови услуги

БКС вкарва нови услуги

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца, с която се предвижда се въвеждане на цени за нови услуги, предлагани на населението на община Враца от общинското предприятие „БКС“.

Обществената консултация ще се проведе на 14 декември 2017 г., от 17.00 ч., в конферентната зала на Общински съвет - Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.
2017-11-14 09:34:48