14 работни места след европейски проект на дърводелска фирма

14 работни места след европейски проект на дърводелска фирма

„ПСП-79“ ЕООД успешно приключва проект,  финансиран по процедурата „Ново работно място 2015” на  ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.  Благодарение на проекта четиринадесет работници, преди това безработни, вече почти година  се трудят в дървопреработвателния цех за производство на палети на фирмата в с. Клисурица, община Монтана.

За да придобият нужната квалификация, работниците преминаха двумесечен обучителен курс.  След успешно полагане на изпити по теория и практика на професията, те получиха свидетелства за първа степен на професионална квалификация по професията “Работник в дървообработването”, специалност “Производство на фасонирани материали”.

За новите работници фирмата e оборудвала изцяло нови работни места. С финансиране по проекта беше закупена необходимата техника - професионални дървообработващи машини, които се използват при  производство на дървени палети: теснолентов хоризонтален гатер-банциг и комплект устройство за заточване и чапразене на банцигови ленти на обща стойност 49 530 лв. 

Постигната е основната цел на проекта - да бъдат  създадени устойчиви работни места за безработни и неактивни лица от община Монтана, като фокусът е върху лица, принадлежащи към специфичните уязвими целеви групи: безработни младежи до 29 г., безработни лица на възраст над 54 г., продължително безработни и неактивни лица. Най-честата причина да бъдат те без работа е липсващата или недостатъчна квалификация, неприложима към условията на трудовия пазар.

Проектът дава възможност на  такива хора да преминат обучение за придобиване на нова професия и да получат работа за минимум 12 месеца. За този период те получаваха възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност.

След приключване на проекта минимум седем от назначените работници ще останат на работа във фирмата за поне още една година. Останалите ще могат да потърсят работа при други работодатели от бранша. Придобитата по време на проекта квалификация  им дава шанс да влязат и да останат трайно на трудовия пазар.

Всичките индикатори за изпълнение на проекта  са изпълнени на 100%. Резултатите от проекта бяха представени на пресконференция. Името на проекта е „Нов шанс за работа в „ПСП-79“ “. Той  е на стойност 166 350,28 лв. и ще приключи на 16 ноември 2017 г.
2017-11-13 11:24:41