Отсрочват данъците на врачанската болница

Отсрочват данъците на врачанската болница

Задълженията на МБАЛ „Христо Ботев” във Враца за данък сгради и такса смет са на път да бъдат отложени за срок от една година. Към момента борчовете на лечебното заведение към общинската администрация са в размер на близо половин милион лева. Искане за едногодишната отсрочка е подадено преди ден в кметството. В документът ръководството на лечебницата моли задълженията за такса за битови отпадъци в размер на 331 890.81 лв. главница и лихва и борчът за данък върху недвижими имоти, които са 158 019.46 лв. да бъдат отсрочени.

Мотивът на болничното ръководство е, че задължението не може да бъде погасено изцяло от МБАЛ „Христо Ботев” към общината. Лечебното заведение има и други задължения, неплащането, на които може да доведе до прекратяването или спирането на основната му дейност. Налично е и обезпечение, което покрива размера на главницата и лихвите на задължението, за което се иска отсрочване.

Поради отправеното искане от страна на МБАЛ „Христо Ботев” утре Общинския съвет ще проведе извънредна сесия. Дали обаче задълженията на здравното заведение ще бъдат отсрочени зависи изцяло от местния парламент.

 

 

 
2017-10-05 17:10:05