Бръснар осъди ТПК „Хигиена и красота”

Бръснар осъди ТПК „Хигиена и красота”

Бръснар от Враца успя да осъди работодателя си - ТПК „Хигиена и красота”. Ръководството на потребителската кооперация бе изправено на подсъдимата скамейка заради неправомерното уволнение на техен служител. През месец май тази година на мъжа, работещ във фризьорски салон в центъра на града под Околчица е връчена заповед за освобождаване от работа. Мотивът на работодателя е, че при извършена проверка той е отказал да предаде дължимата сума от направения от него оборот за времето от 1 януари до 30 април и от 1 до 31 май тази година. По този начин бръснаря е извършил пълно нарушение на трудовата дисциплина.

Ищецът обаче е категоричен, че уволнението му от работа е незаконно, тъй като дисциплинарното наказание му е наложено във време, когато е с тежко онкологично заболяване. В съдебна зала мъжът бе категоричен, че трябва да бъде възстановен на заеманата от него длъжност. Единствените претенции към потребителска кооперация „Хигиена и красота” са за направените от него разноски по делото, а не за заплащане на обезщетение за времето, което е останал без работа вследствие на уволнението.

Разглеждайки материалите по делото съдебен състав към Врачанския районен съд е категоричен, че отстраняването от работа на бръснаря е неоснователно и той трябва да бъде възстановен на позицията във фризьорския салон. Един от мотивите на магистратите е, че при дисциплинарното уволнение на мъжа са допуснати нарушения, водещи до незаконосъобразност на отстраняването му от работа. По този повод бръснаря е възстановен на работа, а ТПК „Хигиена и красота” трябва да заплати направените от него разноски по делото в размер на близо 500 лв.

Решението на магистратите обаче не е окончателно. То подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Врачанския окръжен съд.

 

 
2017-09-08 15:03:13