Доктори на турне в ромските махали

Доктори на турне в ромските махали

Медици с мобилни кабинети тръгват по селата и ромските махали във Врачанско. Целта е извършването на прегледи на място на хора с ниски доходи, които нямат достъп до здравеопазване. В мобилния кабинет ще се извършва ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания и захарен диабет. За целта ще се използват мобилни флуорографи, ще има и обособена мини лаборатория. Прегледите са част от Националната стратегия за интегриране на ромите. Дейностите ще се извършват с помощта на автомобил, превозващ специализираната  техника. Той се предоставя от Регионална здравна инспекция на лечебно заведение, избрано след предварително проведен конкурс. Мобилните специалисти ще бъдат длъжни да извършат минимум 500 изследвания на хора от уязвими групи от малките населени места. Изпълнителят на тези дейности ще получи заплащане в размер на 8000 лв., с което да поеме разходите за медицински персонал, възнаграждението на шофьора, разходи за гориво и поддръжка на техниката и автомобила.  От здравната инспекция във Враца отчитат слаб интерес от страна на лечебните заведения, които желаят да извършват мобилните прегледи. Въпреки това вече има сключен договор и прегледите ще бъдат факт. Очаква се да започнат в средата на месец и да се провеждат по график, за който ще бъде информирана обществеността.
2017-08-29 13:55:35