Топ новини
АЕЦ

АЕЦ "Козлодуй" е с нов директор

2018-11-20 15:23:46

С решение на Съвета на директорите (СД) на „ Български Енергиен Холдинг” ЕАД е извършена промяна в ръководния състав на „ АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. На мястото на Иван Андреев, като член на СД и изпълнителен директор, застава Наско Михов. Решението за освобождаването на поста е поискано лично поради здравословни причини. Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Наско Михов е заемал ръководни длъжности в...
Новини от Начало
Сн.5

Сн.5

Животновъди от Врачанско се вдигат на протест

Животновъди от Врачанско се вдигат на протест

Врачанският митрополит с визита в поправителния дом

Врачанският митрополит с визита в поправителния дом

сн.6

сн.6

Спипаха неправоспособен шофьор в Гложене

Спипаха неправоспособен шофьор в ГложенеКриминални новини